Bậc Thầy Trong Lòng Tôi

  • Những người mà mình cảm thấy mình học được từ họ rất nhiều
  • Bất kể họ hơn, hay kém tuổi.
  • Giỏi tiếng anh
  • Ghi chú note sáng tạo, đẹp
  • Tự sáng tạo ra font chữ của riêng mình
  • Cách học tập chuyên nghiệp

Gareth Pronovost

  • Chuyên gia về airtable

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *