TẠO ẢNH MỜ DẦN VỀ MỘT PHÍA TRONG POWER POINT

Mình rất hay làm hình ảnh theo kiểu hòa vào slide như bên dưới. Nếu muốn làm thì bạn xem video nhé.