Làm sao để xóa những dữ liệu trùng nhưng vẫn giữ những ô trống

Remove Duplicates Keep Blanks With Formula And Remove Duplicates To remove duplicates keep blank rows, you need to add a helper column to identify the blank rows firstly, then apply Remove …

Làm sao để xóa những dữ liệu trùng nhưng vẫn giữ những ô trống Đọc tiếp »