Hướng dẫn cách Microsoft team cho học sinh.

Mục lục

Video hướng dẫn đăng nhập -> thêm mã nhóm

Cách tham gia nhóm bằng mã trên điện thoại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *