Hướng dẫn sử dụng zalo todo để quản lý công việc

Mục tiêu cần làm được

  1. Hiểu cách Giao việc cho người khác, và đặt dead line
  2. Hiểu cách nhắc nhở để người khác báo cáo tình hình
  3. Khi có việc được giao cho mình, phải quyết định : nhận việc hay  từ chối
  4. Hàng ngày cần cập nhật tình hình công việc để người khác nắm được tình hình, tránh phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
  5. Trao đổi trực tiếp trên phần bình luận công việc => nội dung xoay quanh công việc: tránh bị trôi nội dung, lan man

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *