Kịch bản : Ai, cái gì, tại sao, Như thế nào.

Nội dung:
  Add a header to begin generating the table of contents

  II. Giải thích kịch bản !

  Giới thiệu ngắn gọn về bản thân

  "Xin chào, tôi là Bình, người sáng lập Kynangmoi"

  Giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm 

  "Tôi sẽ tặng bạn một DVD hướng dẫn cách.........."

  Tại sao cần sản phẩm? Trình bày những lợi ích của sản phẩm

  "Nếu bạn đang gặp khó khăn với........., thì bạn cần DVD này vì nó sẽ........."

  Hướng dẫn các bước đặt hàng để họ biết họ cần làm những việc gì 

  "Chỉ cần điền vào phiếu đặt hàng ở trang này. Cho tôi biết địa chỉ giao hàng, và tôi sẽ giao sản phẩm cho bạn ngay"

  Lí do chào bán sản phẩm này với giá thấp như vậy, một cách rõ ràng rằng không có cái bẫy nào ở đây cả

  "Đó không phải là một cái bẫy. Tôi làm như vậy là vì........ Tất cả những điều tôi cần bạn làm là thanh toán phí vận chuyển và đóng gói."

  Giải thích tại sao họ nên ngay lập tức đặt sản phẩm này 

  "Số lượng sản phẩm có giới hạn, vì vậy bạn hãy nhanh tay đăng kí."

  Loại bỏ bất kỳ rủi ro nào trong quá trình đặt hàng.

  "Nếu bạn không thích sản phẩm này, tôi sẽ hoàn lại tiền, và bạn có thể giữ lại DVD đó."

  Nhắc lại loại sản phẩm họ nhận được và tại sao.

  "Một lần nữa, đây là những gì bạn nhận được:....."

  III. Mẫu kịch bản

  1. “Xin chào, tôi là ……, người sáng lập ……..”
  2. “Tôi sẽ tặng bạn một DVD hướng dẫn cách……….”
  3. “Nếu bạn đang gặp khó khăn với………, thì bạn cần DVD này vì nó sẽ………”
  4. “Chỉ cần điền vào phiếu đặt hàng ở trang này. Cho tôi biết địa chỉ giao hàng, và tôi sẽ giao sản phẩm cho bạn ngay”
  5. “Đó không phải là một cái bẫy. Tôi làm như vậy là vì…….. Tất cả những điều tôi cần bạn làm là thanh toán phí vận chuyển và đóng gói.”
  6. “Số lượng sản phẩm có giới hạn, vì vậy bạn hãy nhanh tay đăng kí.”
  7. “Nếu bạn không thích sản phẩm này, tôi sẽ hoàn lại tiền, và bạn có thể giữ lại DVD đó.”
  8. “Một lần nữa, đây là những gì bạn nhận được:…..”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *