Kịch Bản Công Bố Sản Phẩm

Nội dung

  1. Giải thích kịch bản
  2. Mẫu kịch bản

Giải thích kịch bản

Lời hứa ấn tượng : Đó là điểm bật là một phương châm rất có giá trị mà bạn đã hứa hẹn sẽ truyền tải trong những video này.
Làm cách nào để bạn được những sản phẩm cao cấp ,à không cần gọi điện thoại.

Chấm dứt những niềm tin sai lạc: Dẹp bỏ những lý do và  những lời phản đối thông thường mà khách hàng tiềm năng có thể nghĩ đến.
Có thể bạn nghĩ mình phải là chuyên gia bán hàng và phải nói chuyện điện thoại cả ngày thì mới bán được những sản phẩm cao cấp,những điều này không còn đúng nữa.Tôi đã bán được hàng trăm nghìn đó là nhờ quy trình đơn giản này.

Quan sát những người khác(nội dung 1): Hãy cho thấy những người khác luôn đạt được kết quả này như thế nào.hãy kể câu chuyện và những trường hợp thực tế.

Chúng ta hãy cùng làm quen với___.Cô ấy đã___,mà không cần___.

Đây là___.Anh ấy không thể tin việc___lại dễ dàng như vậy.Hãy xêm kết quả của anh ấy___.

Mời bạn xem video 2: Khiến họ mong muốn xem video tiếp theo.

Ngày mai,bạn sẽ phát hiện thấy rằng mình có thể___.Mặc dù___.

Hãy làm cùng nhau: Nếu bạn không nghĩ rằng mình có thể làm được thì cũng không sao.Bây giờ chúng ta có thể làm cùng nhau.

Tôi biết không dễ để tin rằng bạn có thể___.Vì vậy tôi sẽ cho bạn thấy việc này thực sự dễ dàng như thế nào.Bây giò chúng ta hãy làm cùng nhau.

Tôi làm như thế nào: Đây là cách tôi làm,từng bước một

Đây chính xác là những gì tôi vẫn luôn làm: Bước 1,Bước 2,Bước 3.

Chứng minh hiệu quả: Trình bày nững kết quả thành công của bạn,những trường hợp thành công,hay những bằng chứng khác.
Nó đã mang lại hiệu quả với tôi như thế này nè.
Nhưng đừng chỉ nghe lời tôi nói. Đây là những gì các học viên khác của tôi đã làm được.

Mời xem video 3: Khiến họ mong muốn xem video tiếp theo.

Ngày mai, bạn sẽ phát hiện ra rằng___.

Trải nghiệm sự tiến bộ: Hãy hình dung cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn cam kết toàn tâm toàn ý với chương trình này.

Tôi muốn bạn dành chút thời gian để hình dung cuộc sống của mình sẽ khác như thế nào nếu___.

Những khả năng nào sẽ mở ra trước mắt bạn nếu___?
Bạn sẽ khác trước như thế nào nếu___?

Bạn làm như thế nào: Hãy hình dung chính mình đang thực hiện chính xác quy trình này.Quy trình ấy sẽ diễn ra như thế này.

Bây giờ hãy hình dung chính mình đang___.Sau đó___,và cuối cùng___.

Bạn có thể thấy chính mình đang tiến hành việc này đúng không?

Theo con mắt của bạn,việc này cũng dễ thôi đúng không?

Thuyết phục đến lời chào hàng: Bạn muốn có cơ hội học theo cách nhanh nhất,dễ dàng nhất có thể không?

Tất cả chúng ta đều biết rằng thực tế thường có phần phức tạp hơn trong tưởng tượng.Nhưng tôi biết điều này sẽ thay đổi cuộc đời bạn,và tôi muốn thấy bạn thành công.Đó là lý do tại sao tôi sẽ giúp bạn___.

Mời xem video chào hàng: Trong video tiếp theo,tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào để đạt được những kết quả như trên.

Ngày mai,tôi sẽ cho bạn biết cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để___.

Thành công đang ở bạn gần hơn cả mức bạn nghĩ.

 

Đây là những gì tôi có: Giải thích lời chào hàng.

Tôi thực sự muốn nhìn thấy bạn thành công. Tôi từng trải cảnh như của bạn bây giờ nên tôi hiểu được những sự khó khăn của bạn.Vì vậy, tôi đã tạo ra___.

Đây là những gì bạn sẽ nhận được..

Đây là những gì sản phẩm sẽ mang lại cho bạn: Giải thích kết quả.

Đây là cách mỗi sản phẩm sẽ giúp bạn ...

Đây là những gì sản phẩm sẽ mang lại cho bạn: Giải thích kết quả.

Khi bạn làm theo các bước mà tôi đã nêu ra, thì bạn có thể тong đợi...

Đây là việc bạn cần làm ngay bây giờ: Hướng dẫn cách đặt hàng và những việc cần làm tiếp theo sau đó.

Hãy click nút bên dưới, và bạn sẽ được dẫn đến trang đặt hàng. Chỉ
với ba lần click, bạn sẽ đến___.

Ôn Lại: Các Phễu Công Bố Sản Phẩm được sử dụng hiệu quả nhất với lưu lượng truy cập ấm và nóng. 

Tiếp theo: Nếu bạn bán chương trình tư vấn và huấn luyện cao câp, bạn có thể tốn nhiều thời gian với những người nhiều chuyện nhưng không mua hàng hoặc những người không thực sự có nhu cầu sản phẩm

 

Mẫu Kịch bản

Làm cách nào để bạn được những sản phẩm cao cấp ,à không cần gọi điện thoại.

Có thể bạn nghĩ mình phải là chuyên gia bán hàng và phải nói chuyện điện thoại cả ngày thì mới bán được những sản phẩm cao cấp,những điều này không còn đúng nữa.Tôi đã bán được hàng trăm nghìn đó là nhờ quy trình đơn giản này.

Chúng ta hãy cùng làm quen với___.Cô ấy đã___,mà không cần___.

Đây là___.Anh ấy không thể tin việc___lại dễ dàng như vậy.Hãy xêm kết quả của anh ấy___.

Ngày mai,bạn sẽ phát hiện thấy rằng mình có thể___.Mặc dù___.

Tôi biết không dễ để tin rằng bạn có thể___.Vì vậy tôi sẽ cho bạn thấy việc này thực sự dễ dàng như thế nào.Bây giò chúng ta hãy làm cùng nhau.

Đây chính xác là những gì tôi vẫn luôn làm: Bước 1,Bước 2,Bước 3.

Nó đã mang lại hiệu quả với tôi như thế này nè.
Nhưng đừng chỉ nghe lời tôi nói. Đây là những gì các học viên khác của tôi đã làm được.

Ngày mai, bạn sẽ phát hiện ra rằng___.

Tôi muốn bạn dành chút thời gian để hình dung cuộc sống của mình sẽ khác như thế nào nếu___.

Những khả năng nào sẽ mở ra trước mắt bạn nếu___?
Bạn sẽ khác trước như thế nào nếu___?

Bây giờ hãy hình dung chính mình đang___.Sau đó___,và cuối cùng___.

Bạn có thể thấy chính mình đang tiến hành việc này đúng không?

Theo con mắt của bạn,việc này cũng dễ thôi đúng không?

Tất cả chúng ta đều biết rằng thực tế thường có phần phức tạp hơn trong tưởng tượng.Nhưng tôi biết điều này sẽ thay đổi cuộc đời bạn,và tôi muốn thấy bạn thành công.Đó là lý do tại sao tôi sẽ giúp bạn___.

Ngày mai,tôi sẽ cho bạn biết cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để___.

Thành công đang ở bạn gần hơn cả mức bạn nghĩ.

Tôi thực sự muốn nhìn thấy bạn thành công. Tôi từng trải cảnh như của bạn bây giờ nên tôi hiểu được những sự khó khăn của bạn.Vì vậy, tôi đã tạo ra___.

Đây là những gì bạn sẽ nhận được…

Đây là cách mỗi sản phẩm sẽ giúp bạn …

Khi bạn làm theo các bước mà tôi đã nêu ra, thì bạn có thể тong đợi…

Hãy click nút bên dưới, và bạn sẽ được dẫn đến trang đặt hàng. Chỉ
với ba lần click, bạn sẽ đến___.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *