Kịch Bản Chào Bán “Ưu Đãi Một Lần”

Sai lầm khi chào hàng

gjgjgjjg

Nếu không có mối liên quan hợp lí giữa sản phẩm đầu vào và các sản phẩm bán thêm, bạn sẽ gây hại đến tỉ lệ chuyển đổi

Cấu trúc nên có:

Hai sản phẩm bán thêm sau đó cần liên quan đến lưu lượng truy cập và việc bán hàng

Không nói rằng chương trình ban đầu không hiệu quả khi không có sản phẩm bán thêm này

Hỏi khách hàng xem họ có muốn được giúp đỡ với sản phẩm ban đầu đã mua không.

Nội dung:
  Add a header to begin generating the table of contents

  I. Giải thích kịch bản

  Quan trọng là không dể khách hàng cảm thấy hối tiếc vì đã mua sản phẩm bằng cách xác nhận lại quyết định mua hàng của họ
  "Chúc mừng bạn đã mua___. Đơn đặt hàng của bạn chưa hoàn tất"

  Hãy nói với người mua rằng họ đã có một quyết định đúng đắn khi mua sản phẩm đầu tiên này và lý do tại sao.
  "Bạn có một lựa chọn khôn ngoan,vì...
  Bạn đã đặt mua sản phẩm này bởi vì bạn muốn___,và đó là điều sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn."

  Hỏi khách hàng xem họ có muốn đẩy nhanh tốc độ đạt được kết quả hay không
  "Bạn có muốn đạt được kết quả gấp ba lần thế này,nhanh gấp hai lần thế này không?
  Bạn có muốn đạt___(kết quả)trong___(thời gian:ngày hay tuần)?"

  Giải thích tại sao ưu đãi đặc biệt không dành cho tất cả mọi người
  " "Ưu đãi đặc biệt" này KHÔNG dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ dành nó cho bạn vì bạn đã chứng tỏ mình là con người hành động khi bạn đã nhanh chóng đặt___(sản phẩm/dịch vụ đầu tiên). Vì vậy tôi sẽ dành cho bạn một "ưu đãi đặc biệt"này chỉ ngay tại đây,ngay lúc này"

  ƯĐML sẽ bổ sung cho đơn hàng đầu tiên bằng cách tạo ra những kết quả tốt hơn, nhanh hơn

  "Những gì tôi sắp chia sẻ với bạn ngay lúc này sẽ giúp bạn đạt được (nêu rõ kết quả khách hàng mong muốn) bạn mong muốn với thời gian chỉ bằng phân nửa"

  Tôi có một sản phẩm mà đó là chìa khóa chính đem đến thành công cho khách hàng.
  "Tôi có một sản phẩm___Tôi không có thời gian trình bày tất cả về sản phẩm này vì chúng ta có thể mất hàng giờ, nhưng một trong những chiến lược đó sẽ giúp bạn đạt được kết quả mong muốn một cách NHANH CHÓNG là___."

  Giúp khách hàng hình dung việc họ sẽ đặt được trong những mục tiêu của mình nhanh hơn và dễ hơn
  "Bạn có thể hình dung cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi bạn có ___(Một Điểm Nổi Bật)?"

  Hướng dẫn cho khách hàng cách đăng ký mua ƯĐML này
  "Hãy click vào nút bên dưới để thêm ___vào đơn hàng của bạn"

  Làm cho khách hàng cảm thấy yêm tâm hơn với quyết định mua hàng của mình bằng sự bảo đảm.
  "Tôi bảo đảm___hoặc___."

  Thêm vào những quà tặng kèm có giá trị
  "Nếu hành động ngay bây giờ bạn sẽ nhận được___(trị giá $___) MIỄN PHÍ.

  Và_____(trị giá #___) MIỄN PHÍ. Và_____(trị giá $___) MIỄN PHÍ."

  Đưa ra lý do đẻ khách đặt hàng ngay.Chào hàng đúng khách như tên gọi của nó là ƯĐML

  "Sản phẩm___(tên sản phẩm) này thường có trên trang web của tôi với giá___(giá cao hơn.Nhưng ngay lúc này bạn có CƠ HỘI mua ngay nó với giá___."ƯĐML" này chỉ có hiệu lực ngay tại đây,ngay lúc này. Khi bạn rời trang web,ưu đãi này sẽ biến mất mãi mãi"

  Lặp lại lời kêu gọi của bạn
  "Đừng bỏ lỡ cơ hội có được___nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết.
  Hãy click ngay bây giờ."

  Thêm nhiều lời chứng thực về sản phẩm của bạn-càng nhiều càng tốt.
  "Đừng nghe tôi nói mà hãy xem những người khác đang nói gì...."

  II. Mẫu kịch bản

  1. “Chúc mừng bạn đã mua___. Đơn đặt hàng của bạn chưa hoàn tất”
  2. “Bạn có một lựa chọn khôn ngoan,vì____
   Bạn đã đặt mua sản phẩm này bởi vì bạn muốn___,và đó là điều sản phẩm này sẽ mang lại cho bạn.”
  3. “Bạn có muốn đạt được kết quả gấp ba lần thế này,nhanh gấp hai lần thế này không?
   Bạn có muốn đạt___(kết quả)trong___(thời gian: ngày hay tuần)?”
  4. ” “Ưu đãi đặc biệt” này KHÔNG dành cho tất cả mọi người.Chúng tôi chỉ dành nó cho bạn vì bạn đã chứng tỏ mình là con người hành động khi bạn đã nhanh chóng đặt___(sản phẩm/dịch vụ đầu tiên).Vì vậy tôi sẽ dành cho bạn một “ưu đãi đặc biệt”này chỉ ngay tại đây,ngay lúc này”
  5. “Những gì tôi sắp chia sẻ với bạn ngay lúc này sẽ giúp bạn đạt được (nêu rõ kết quả khách hàng mong muốn) bạn mong muốn với thời gian chỉ bằng phân nửa”
  6. “Tôi có một sản phẩm___Tôi không có thời gian trình bày tất cả về sản phẩm này vì chúng ta có thể mất hàng giờ,nhưng một trong những chiến lược đó sẽ giúp bạn đạt được kết quả mong muốn một cách NHANH CHÓNG là___.”
  7. Bạn có thể hình dung cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi bạn có ___(Một Điểm Nổi Bật)?”
  8. “Hãy click vào nút bên dưới để thêm ___vào đơn hàng của bạn”
  9. “Tôi bảo đảm___hoặc___.”
  10. “Nếu hành động ngay bây giờ bạn sẽ nhận được___(trị giá $___) MIỄN PHÍ.
  11. Và_____(trị giá #___) MIỄN PHÍ. Và_____(trị giá $___) MIỄN PHÍ.”
  12. “Sản phẩm___(tên sản phẩm) này thường có trên trang web của tôi với giá___(giá cao hơn.Nhưng ngay lúc này bạn có CƠ HỘI mua ngay nó với giá___.”ƯĐML” này chỉ có hiệu lực ngay tại đây,ngay lúc này.Khi bạn rời trang web,ưu đãi này sẽ biến mất mãi mãi”
  13. “Đừng bỏ lỡ cơ hội có được___nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết.
   Hãy click ngay bây giờ.”
  14. “Đừng nghe tôi nói mà hãy xem những người khác đang nói gì….”

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *