“Make your bed”

Nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy bắt đầu từ việc dọn giường của mình

I. Giới thiệu

Xin chào đây là William H. McRave, một đô đốc bốn sao của Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người từng là chỉ huy thứ chín của Bộ Tư lệnh hoạt động đặc biệt Hoa Kỳ.

Dưới đây là một video về buổi diễn thuyết “If you want to Change the World, Start Off by Making Your Bed ” nổi tiếng của ông.

II. Nội dung

Lí do bạn cần xem video này:

Nếu bạn đang muốn thay đổi thế giới, tạo nên điều kì tích trong cuộc sống thì bạn cần xem video này vì nó sẽ chia sẻ về tầm quan trọng của việc hoàn thành những điều nhỏ nhặt như dọn dẹp giường ngủ, về những nỗi sợ hãi của cuộc sống, và việc thay đổi thế giới cho thế hệ mai sau.

Play Video

Thông điệp mang lại:

– Nếu muốn thay đổi thế giới hãy bắt đầu 1 ngày mới với 1 nhiệm vụ được hoàn thành
Tìm kiếm 1 người nào đó giúp đỡ bạn trong suốt cuộc đời
Tôn trọng tất cả mọi người
– Cuộc sống này không công bằng và bạn sẽ thường gặp thất bại
– Nếu chấp nhận rủi ro, dám tiến lên trong những thời điểm khó khăn nhất, đối mặt với kẻ bắt nạt, nâng đỡ người bị áp bức
Không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc.
Nếu bạn làm được những điều này:
– Thế hệ mai sau sẽ được sống trong thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều so với của chúng ta hiện tại.
=> “If you don’t give up, You can’t lose”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *