Mục lục

Dạy học online đã khổ😔, tương tác với tất cả học sinh sau khi dạy online còn khổ hơn rất nhiều.🥶🥶

Từ đọc tin nhắn, giao bài tập , chấm bài v.v. 😓😓

Trong video em hương dẫn chi tiết 🧐cách làm thế nào có thể tương tác với học sinh một cách:

NHANH, HIỆU QUẢ, KHOA HỌC

Mà không cần giỏi công nghệ.😁

Các thầy cô và các bạn xem có kinh nghiệm gì hay thì hãy chia sẻ để em cải tiến phương pháp cho ngày 1 hiệu quả hơn.

Video hướng dẫn

Tóm tắt cách làm

Hướng dẫn cài phần mềm snagit ( đang làm)

Các thầy cô cứ tập trung chỉnh sửa zalo cho khoa học trước đã, 
Em sẽ làm hướng dẫn snagit sớm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *