Tip#1. dạy online cực pro: Vừa nhìn thẳng màn hình laptop, vừa nhìn ghi chú.

Mục lục

Sau quá trình tự thuyết trình rất nhiều cùng các đối tác nước ngoài, kết hợp với quan sát các giáo viên giảng dạy online hiện tại: Mình nhận thấy rất nhiều giáo viên biết nhưng không tận dụng tốt các kỹ năng cơ bản khi trình chiếu. => đánh mất đi lợi thế giảng dạy của mình

Hôm nay Bình đưa ra một tip để hỗ trợ giáo viên khi dạy online, làm sao để  vẫn nhìn thẳng màn hình máy tính , những vẫn có thể đọc ghi chú, vẽ vời, tương tác trên slide v.v

Các bạn và các thầy cô cùng xem video bên dưới nhé.

Video hướng dẫn

Hướng dẫn các bước

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *